Fontin tunnistus

Fontmatrix sai juuri Panose-luokitteluun perustuvan suodatuksen. Panose-järjestelmä listaa fontin ulkoasuun liittyviä ominaisuuksia kuten: vahvuus ja x-korkeus. Useimmiten Panose-järjestelmää käytetään fontin korvaamisessa toisella. Järjestelmän avulla voidaan löytää parhaiten alkuperäistä vastaava korvaava fontti. Eri asia sitten onkin, että missä tällainen korvaus on hyväksyttävää.

Panose-järjestelmää tarkempaan tunnistukseen päästään esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä[1]. Vastausten hyödyntäminen onkin jo toinen juttu.

 1. Minkälainen on Q:n häntä?
 2. Laskeutuuko versaali-J peruslinjan alapuolelle?
 3. Onko 4 avoin ylhäältä?
 4. Minkä tyylinen $-merkki fonttiin kuuluu?
 5. Onko fontti päätteellinen vai päätteetön?

Jos päätteellinen

 1. Minkälainen pääte on W-kirjaimen keskimmäisessä kulmassa?
 2. Minkä muotoinen on versaali-K?
 3. Onko F-kirjaimen keskiosalla pääte?
 4. Minkä muotoinen on S-kirjaimen yläpään pääte?
 5. Minkä muotoiset ovat M-kirjaimen yläpään päätteet?

Jos päätteetön

 1. Minkä korkuinen on M-kirjaimen keskiosa?
 2. Onko J-kirjaimen yläosassa jatke?
 3. Minkä tyyppinen jatke on G-kirjaimessa?
 4. Onko G-kirjaimessa jatketta alaspäin?
 5. Onko numeron 3 ylempi kulma terävä vai pyöristetty?

[1] Linotypen Font Identifier