Scribus ja OpenOffice.org Writer

Writer on oiva valinta julkaisun tekstien valmisteluun. Writerin avulla tekstit voidaan oikolukea, mikä Scribuksessa ei vielä tällä hetkellä ole mahdollista. Vaikka Scribuksesta oikolukuominaisuus löytyisikin, on tekstin kirjoittamiseen suunnitellut ohjelmat parempia ja kirjoittamisen kannalta joustavampia kuin tekstin tuottaminen taitto-ohjelmassa.

Jotta Writerilla kirjoitetusta tekstistä saisi mahdollisimman paljon irti, on kirjoitettaessa syytä käyttää tyylejä. Ensimmäisen tason otsikoissa käytetään tyyliä ”Otsikko 1”, toisen tason otsikoissa tyyliä ”Otsikko 2”, leipätekstissä tyyliä ”Leipäteksti” jne. Tyylien avulla jokainen tekstilohko saa merkinnän, jota voidaan käyttää apuna, kun tekstiä käsitellään Scribuksessa. Writerissa käytetty tyyli voidaan Scribuksessa vaihtaa tai päivittää helposti vastaamaan lopullista ulkoasua. Koska ulkoasu sinetöityy vasta Scribuksessa, ei ole väliä, miten tyylit on Writerissa määritetty.

Toisaalta, jos Writer ei miellytä, ei työkalulla ole väliä vaan sillä, että tuotos on Scribuksen ymmärtämässä muodossa. Muotoilluista tekstimuodoista parhaiten tuettuja ovat OpenOffice.org 1.0 -tiedostomuoto (tunniste: sxw) ja OpenDocument Text (tunniste: odt). Jos suosikkitekstimuokkaimesi tukee jompaakumpaa näistä tiedostomuodoista, on tulevaisuutesi auvoinen.

Työnkulku voidaan tehdä joustavaksi myös niin, että lehteen artikkeleita kirjoittavat henkilöt voivat kukin käyttää omaa suosikkityökaluaan, vaikkei se tukisikaan odt- tai sxw-tallennusmuotoja. Tällöin voidaan käyttää ”merkattua” tekstiä, jolle Scribukseen tuotaessa otetaan käyttöön kappaletyylit Scribuksen tekstisuodattimien avulla.