Tietokoneen ajokortti vapailla ohjelmilla

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry hallinnoi tietokoneen ajokortti -tutkintoja. Tutkinnot ovat kiinnostavia kahdesta syystä.

  1. Tutkinnot ovat saaneet kohtalaisen suosion (v. 2008 24000 opiskelijaa) ja
  2. ne ovat ohjelmistoriippumattomia.

Tutkinnot suoritetaan näyttökokein ja ne kertovat suorittajan tieto- ja viestintäteknisistä taidoista. Toisin sanoen Matti Möttöselle saattaa tutkinnosta olla todellista hyötyä, kun hän hakee uutta työtä, jonka vaatimuksena on tietokoneen peruskäyttö (@- ja A-kortti) tai hieman edistyneemmät taidot (AB-kortti, TIETY).

Matti Möttösen kannalta hyviä puolia ohjelmistoriippumattomuudessa on useita. Hän voi vapaasti valita ohjelmat omista suosikeistaan eli ohjelmat voivat olla vapaita ohjelmia. Vaikkei ilmaisuus olekaan vapaiden ohjelmien tärkein piirre, saattaa sillä olla merkittävä rooli tavallisen kotikäyttäjän valitessa ohjelmiaan. Jos M. M. on jo kotona tottunut käyttämään vapaita ohjelmia, voi hän saada tutkintotodistuksen esittämällä osaamisensa käyttämällä samoja ohjelmia.

Matti Möttönen voi myös helposti ja turvallisesti opettaa tätinsä tietokoneen käyttäjäksi. Vapaiden ohjelmien hyöty on tällaisessa tapauksessa kiistaton. Matti voi hyvillä mielin suositella ja peräti asentaa tätinsä koneelle samat vapaat ohjelmat, joita itse käyttää. Hänen ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä, jos tädin innostus muutaman kuukauden kuluttua lopahtaa ja ohjelmat jäävät kovalevylle pölyttymään. Vapaiden ohjelmien jakaminen ja asentaminen kaikkien kavereiden ja sukulaisten koneille on sallittua ja jopa suositeltavaa!

A-kortti on tehty peruskäyttäjälle, joka käyttää tietokoneita työssään ja vapaa-aikanaan. TIEKE kirjoittaa:

A-kortti-tutkinnon suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee työkaluohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa tietotekniikan soveltamisalueet.

Vaikka tutkinto onkin ohjelmistoriippumaton olisi hienoa, jos A-kortin ensivaiheisiin sisältyisi osio, jossa ohjelmistot esiteltäisiin niiden lisenssien näkökulmasta. Tällä hetkellä edes A-kortin tietotekniikan perusteet -jakso ei sisällä mainintaa vapaista ohjelmista. TIEKEn kuvaus jaksosta kertoo:

suorittajalla on kokonaiskuva tietotekniikasta ja sen hyödyntämisestä elämän eri alueilla. Hän ymmärtää tietotekniikan soveltamisen mahdollisuudet sekä tietoturvaan ja yksilön tietosuojaan liittyvät asiat kuluttajan näkökulmasta.

Mielestäni suorittajan kokonaisukuva tietotekniikasta on pahasti vajavainen ellei hänelle anneta tietoa vapaista ohjelmista. Voisiko olla niin, että kotimaiset vapaiden ohjelmien puolestapuhujat ovat liiaksi businessorientoituneita ja ovat unohtaneet Matti Möttöset ja TIEKEn lobbaamisen?

AB-kortti ja tarvittavat vapaat ohjelmat

Alla olen listannut AB-kortin osiot, joille helposti löysin vapaan ohjelman osion suorittamista varten. Jokaisesta ohjelman nimestä on linkki ohjelman kotisivulle, josta ohjelman voi ladata ja asentaa. Kaikki ohjelmat tulevat VALO-CD:n, mukana. VALO-CD on kokoelma parhaita suomenkielisiä vapaita ja avoimen lähdekoodin ohjelmia ja helppo tapa jakaa ohjelmia tuttaville.

AB-kortin esitietovaatimuksena on A-kortin vaatimukset.

Tekstinkäsittely OpenOffice.org
Taulukkolaskenta
Esitysgrafiikka
Tietokannat

Taitto

Scribus

Vektorigrafiikka

Inkscape

Kuvankäsittely

Gimp


Scribus-kirja-arvontaan voi vielä ilmoittautua 2 viikkoa. Lue lisää…