Vapaita ohjelmia työväenopistolla

Työväenopiston kurssit ovat erinomainen vaihtoehto itseopiskelulle. Ne ovat avuksi, kun tulee tarve oppia uusi ohjelma kohtuuhinnalla ja -ajassa. Työväenopiston kursseilla voi mm. valmistautua tietokoneen ajokortti -testeihin, jotka on mahdollista suorittaa vapailla ohjelmilla.

Helsingin suomenkielisen työväenopiston kevään Scribus-kurssi on juuri loppunut. Lähetin muutaman kysymyksen kurssista ja työväenopiston vapaiden ohjelmien tarjonnasta Scribus-kurssin vetäjälle Pekka Mäkeläiselle, joka toimii työväenopistolla tuntiopettajana. Muutamaan kysymykseen sain vastauksen Pertti Koskelalta, joka on tietotekniikan johtava opettaja.

Ovatko vapaat ohjelmat kuuluneet työväenopiston tarjontaan jo pitkään?

Pekka Mäkeläinen: Itse olen sivutoiminen tuntiopettaja ja olen opettanut helsingin työväenopistolla vuodesta -96 lähtien. Olen ottanut omaan kurssitarjontaani erilaisia vapaita ohjelmia vähitellen. Taustahan niihin on se, että osalla opiskelijoistamme ei ole mahdollisuutta hankkia kalliita ohjelmia käyttöönsä. Heille olen pyrkinyt osoittamaan reittejä vapaiden ohjelmien käyttöön.

Scribuksen lisäksi, mitä muita vapaita ohjelmia voi opiskella työväenopistolla?

PM: OpenOffice Kotisivut, Gimp, Audacity minun järjestämiäni. Gimpin opetusta ja OpenOfficen opetusta on muidenkin opettajien toimesta järjestetty.

Mistä saitte idean alkaa järjestää kursseja vapaille ohjelmille (Scribukselle)?

PM: Opetan myös Indesigniä ja Corelia olen opettanut. Indesignin kysyntä on ollut sangen suurta ja tästä tietysti poiki ajatus hieman edullisemmasta tavasta tehdä julkaisuja.

Miten vapaat ohjelmat päätyvät kurssitarjontaan?

Pertti Koskela (tietotekniikan johtava opettaja): Työväenopisto pyrkii suosimaan vapaita ohjelmia. Ihannetilanne olisi jos kaikki opetus voisi järjestää tämänkaltaisilla ”ilmaisilla” ohjelmilla. Pyrimme siis järjestämään näitä kursseja niin paljon kuin on tulijoita.

Käytännössä kysyntä on ollut vaimeaa ja järjestämme esim. Open Office kursseja hyvin vähän. Tasaisesti on ollut tulijoita Gimp- ja Scribus-kursseihin, sekä Linuxin perusteisiin ja jatkokursseille. VALO -ohjelmia pyritään suosimaan myös eri yhteyksissä. Selaimista, sähköpostiohjelmista ja monista tietokoneen huolto-ohjelmista asennetaan luokkiin VALO-versiot ja niitä myös käytetään opetuksessa.

Kurssitarjonnan monipuolisuus on monipuolisten opettajien tuotos. Saamme jonkun verran ehdotuksia oppilaita, mutta opetuksen voi toteuttaa vasta kun asiasta innostunut opettaja tekee kurssiehdotuksen.

Kevään Scribus-kurssin kuvauksessa kerrotaan, että Scribuksella käydään läpi ”AB-ajokortin Taitto-osio vaatimusten mukaisesti (www.tieke.fi)”. Miten hyvin Scribus suoriutuu tehtävästä?

PM: Kurssin pituus on 5 kertaa 4 tuntia. Eli käytettävissä oleva aika jossain määrin rajoittaa kaikkien tutkinnon Taitto-osioon kuuluvien tehtävien läpikäyntiä. Pääsääntöisesti kuitenkin kaikkia asioita ainakin sivutaan. Pyrin kurssin aikana myöskin ilmaisemaan sen, että Ab-osion suoritukseen joutuu kyllä paneutumaan hieman omallakin ajalla. Pelkkä kurssin läpikäynti ei ihan riitä.

Minkälaista palautetta olette saaneet Scribus-kurssille osallistuneilta?

PM: Scribus kurssilaisilla on usein mielessään joku oma julkaistava, esim sukukirja tms. Monesti kurssin aikana optimismi vähän katoaa. Tuntuu vähän siltä. Tietysti se osin johtuu niistä monista asioista, jotka liittyvät julkaisun tekemiseen: kuvat, värit yms. Yleensä ne, jotka tulevat Scribuksen kurssille, ovat hyvin tetoisia ohjelman edullisuudesta. Tämä ilmenee kurssin aloituksen esittäytymisissä. Noin yleensä palaute on ollut myönteistä.

Onko teillä kommentteja Scribuksen toimivuudesta ja tulevista kehitystarpeista? Millaisia?

PM: Bezier-kynä on luokaton värkki. Sille pitäisi tehdä jotain. Ja pisteen käsittelytyökalut myös. Kaikenlaista pientä ohjelmavirhettä aina ilmenee. Asioista yleensä selviää kuitenkin sulkemalla ohjelma ja käynnistämällä se uudelleen. Jonkinverran aheuttaa ongelmia Vistan verkkotoimintojen bugisuus. Mutta vanha kuvankäsittelyn opetus tulee mieleen, että pitää tallennella vähän useammin töitä. Minusta ohjelma toimii kätevästi Ominaisuus-paletin avustuksella.

Voisivatko vapaiden ohjelmien kehittäjät ja yhteisöt palvella kaltaistanne koulutusorganisaatiota paremmin?

PM: Tämä on jo ”poliittinen kysymys”. Itselläni ei ole mitään asemaa organisaatiossa ja olen osaltani nähnyt tarpeen ja kysynnän johon olen kehittänyt kursseja. Opiston tietotekniikan Johtavalla Opettajalla Pertti Koskelalla voisi olla tähän jotain ideoita.

Pertti Koskela: Opettajien koulutus ja heidän tietoisuutensa VALO-ohjelmien mahdollisuuksista voisi viedä asioita eteenpäin.

Nähdäänkö tulevaisuudessa lisää Scribus-kursseja?

PM: Kyllä vain. Syksyllä vedän ainakin yhden Scribus-kurssin Keskisessä opistossa.

Kursseilla voitte vapaasti käyttää tekemääni suomenkielistä Scribus-opasta.

PM: Olen käyttänytkin sitä, koska se on oikeastaan ainoa kokonaisvaltaisempi ohjeistus Scribuksesta suomenkielellä.

Viimeinen muistutus! Scribus-kirja-arvonta lähestyy loppuaan. Vielä on viikko aikaa osallistua. Lue lisää…